För en god och tillgänglig vård för personer med elöverkänslighet

Vår förhoppning med denna sida är att öka kunskapen om patienter som har funktionsnedsättningen elöverkänslighet - och vad som behövs för att de ska kunna erhålla vård.

add
Vår Adress

Elöverkänsligas förening i Stockholms län, Gillbergavägen 108, 763 91 HALLSTAVIK

call
Telefon

Nödfall/akut: (saknas)
Övrigt: 0175-52 16 57 (normalt svarare)

email
Our Email

information@febstockholm.se

24 Hrs Ambulance

Ambulans?

Det kan vara mycket problematiskt  för elöverkänsliga med ambulanstransorter. Detta på grund av all teknisk utrustning - och därmed hög strålningsnivå... Läs mer under Meny-rubriken Ambulans ovan!

Special Wards

Vårdhem?

Situationen för en elöverkänslig patient på ett vårdhem är mycket svår att hantera! Det beror på såväl den grundläggande elmijöns beskaffenhet  som på personalens och andra patienters tekniska utrustning. För åtgärder bör såväl experthjälp från Elöverkänsligas Riksförbund som kunniga elsanerare anlitas.

Personal Nurses

Personlig assistent

Personliga assistenter för elöverkänsliga individer måste ha en allmän kunskap om elöverkänslighet. För detta, vg kontakta Elöverkänsligas Riksförbunds experter. För att kunna vara personlig assistent för elöverkänsliga måste man kunna klara sig hela arbetspasset utan mobiltelefon eller annan teknisk utrustning som kan ge den elöverkänslige hälsoproblem.